BIZZ-ASSIST har mere end 30 års erfaring i produktions-, service- og detailvirksomheder* – lige fra den mindre enkeltmandsdrevne virksomhed til den store landsdækkende og udlandsejede koncern – tilbydes du og din virksomhed assistance indenfor:

 • bogførings- og afstemningsopgaver i dit bogholderi i det omfang det udføres sideløbende med øvrige ydelser for din virksomhed
 • regnskabs- og økonomistyring
 • komplet forberedelse af dit regnskab til års- og skatteregnskab
 • controlling: lige fra projekter til samlede business units
 • budgettering og opfølgning
 • KPI og nøgletalsstyret driftsoptimering af medarbejdere, af BA’ere og af BU’ere
 • ledelse: dels organisatorisk, dels eksempelvis med ISO/kvalitet, projekter eller forretningsgange
 • optimering af arbejdsprocesser og forretningsgange
 • koordinering mellem din virksomhed og din eksterne leverandør i forbindelse med projekter og system-implementeringer
 • bestyrelsesarbejde i mindre og store virksomheder
 • interimsassistance på regnskabschef- og økonomichefniveau
 • fast og kontinuert assistance på regnskabschef- og økonomichefniveau

BIZZ-ASSIST finder du i kontoret ‘København’

Læs mere om bizz-assist HER